• Kanttiinirakennus 
  (jääkaappi, keittolevy, mikro, kahvin- ja vedenkeitin)
   

 • Sihteerinkoppi   
      

 • Kuivakäymälä
   

 • Agilityesteet 
  (ei kaikkia 2021)
   

 • PK-esteet,  noutokapulat
   

 • ​Tokoeste  
  (ei 2015 sääntöjen mukaista alokasluokan hyppyestettä, mutta agilityestettä rimoineen voi tarvittaessa lainata)

 


Kenttä on jaettu aidalla kahteen osaan, jotta eri lajien samanaikainen harjoittelu olisi mahdollista.

Kentän etuosa on pääasiassa ajateltu esi-merkiksi agilityharras-tajien käyttöön.

Takaosa on pääasiassa palvelus- ja pelastuskoirien tottelevaisuusharjoituksia varten. Takakenttä täyttää mitoiltaan palveluskoira-kokeen vaatimukset.
 

Koirakerhomme suuri nurmipohjainen treenikenttä sijaitsee Akaassa aivan Toijalan keskustan tuntumassa  Mustanhevosentiellä ja kentän varustukseen kuuluvat pk-esteiden ja tokon hyppyesteen lisäksi agilityesteet.

​Kenttämme tarjoaakin erinomaiset puitteet niin ohjattujen koulutusten kuin esimerkiksi palveluskoirakokei-den järjestämiseen. Vuonna 2008 saimme kentällä uudemman ja entistä ehomman pienen kanttiinirakennuk-sen ja 2015 varastorakennuksen.
Kentällä on lisäksi erillinen sihteerikoppi, joka remontoitiin kesällä 2017.

Juoksevaa vettä kentällä ei ole, joten varatkaa aina koirallenne riittävästi juotavaa!

 

 

Jokainen kentän käyttäjä on velvollinen lukemaan nämä säännöt ja noudattamaan niitä.

Muistakaa ehdottomasti, että kenttä on koirien kouluttamista, ei ulkoiluttamista varten!

YLEISTÄ
ToiSK ry on vuokrannut kentän koirien koulutustarkoitukseen, ei koirapuistoksi tai ulkoilualueeksi. Koirat tulee käyttää tarpeillaan kentän takana olevalla alueella, jossa kulkee kyseistä tarkoitusta varten tehty polku. Kentälle tai Mustanhevosentielle sattuneet vahingot tulee korjata pois välittömästi. Huolehdithan myös siitä, ettei koirasi aiheuta harmia muille kentän käyttäjille. Ethän tuo kentälle juoksuista narttua.

KOIRIEN VAPAANA PITÄMINEN
Koirien pitäminen vapaana on sallittua vain kenttäalueella harjoiteltaessa. Koiran tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Parkkipaikalla koirien on aina oltava ehdottomasti kytkettynä.

HUOMIOI AINA MUUT KENTÄN KÄYTTÄJÄT
JA TOIMI SEN MUKAISESTI

Jos kentällä on muita paikalle saapuessasi, ota koira autosta vasta sovittuanne harjoitusten etenemisestä ja suoritusvuoroista. Huomioi myös mm. treenivuorot, kurssit ja kenttävaraukset. Ota muut huomioon ystävällisesti ja kohteliaasti. Yhdistyksemme hengen mukaista on myös mahdollisuuksien mukaan auttaa muita harrastajia, mikäli he tarvitsevat apua treeneissään.

Älä päästä koiraasi tutustumaan muihin koiriin, ellei asiasta ole erikseen toisen osapuolen kanssa sovittu. Huolehdi myös siitä, ettei koirasi mene esimerkiksi muiden harrastajien autoille tai häkeille edes kytkettynä, jotta jokainen koira voi rauhassa odottaa omaa suoritusvuoroaan.

HUOLEHDI KENTÄN SIISTEYDESTÄ JA VIIHTYISYYDESTÄ
Kentällä on jäteastia kaikille roskille ja lapio, jolla voit kerätä pois kentälle mahdollisesti tulleet jätökset. Koirat eivät saa merkkailla tai vahingoittaa esteitä, jotka ovat kentällä vain koirien kouluttamista varten. Kukin vastaa henkilökohtaisesti aiheuttamastaan vahingosta tai haitasta. Harjoituksissa ja koulutuksessa käytettävät välineet on palautettava paikoilleen harjoituksen jälkeen. Mahdolliset havaitut vahingot tai vauriot esteissä on ehdottomasti turvallisuussyistä ilmoitettava hallitukselle.

Muista pitää vakiovarusteenasi iloinen mieli ja hyvä koiraharrastusasenne. 

PIDETÄÄN YHDESSÄ KENTTÄ VIIHTYISÄNÄ JA KÄYTTÖKELPOISENA!

 

maanantai

PK -tottis

Rally-toko


tiistai
PK -tottis

keskiviikko
Kenttä vapaasti käytettävissä ellei toisin ilmoiteta

torstai

PK -tottis

perjantai 

Kenttä vapaasti käytettävissä ellei toisin ilmoiteta

Viikonloppuisin kenttä vapaasti käytettävissä ellei toisin ilmoiteta (Erilaiset tapahtumat yms)

Kentän vuokrausasioissa voit ottaa yhteyttä hallitus@toisk.fi

 

KENTTÄVUOROT

VARUSTETASO

SIJAINTI JA RAKENNUKSET

KENTÄN SÄÄNNÖT

KENTÄN VUOKRAUS