Toijalan Seudun Koirakerho - ToiSK ry on perustettu tammikuussa 1951, joten yhdistyksemme on ollut olemassa jo kunnioitettavat 70 vuotta. Vireän alun jälkeen yhdistys eli hiljaiseloa, kunnes sen toiminta aloitettiin uudestaan 70-luvun lopussa ja siitä eteenpäin toiminta on ollut jatkuvaa. Hiljaisempia vuosia on mahtunut joukkoon, mutta kaikesta on selvitty ja aina on löydetty keinoja tarjota koiraväelle mahdollisuuksia kouluttaa koiriaan, oli tavoitteena sitten sosiaalinen ja mukava perheenjäsen tai koetavoitteisesti jossakin lajissa kouluttaminen. Tärkeintä on kuitenkin aina ollut yhdessä tekeminen ja vaikka nykyään maailmassa tunnutaan olevan minä-keskeisiä, talkoohenkeä on aina löytynyt ja sitä toivotaan yhdistyksessä jatkossakin vaalivan.

Alkujaan yhdistyksen toiminta oli jossain määrin enemmän kenneltoimintapainotteista ja eräs yhdistyksen tärkeistä tehtävistä oli huolehtia koirakurista alueellaan. Koirakerho vastaanotti irtokoiria sekä ylläpiti niille tiloja, minkä lisäksi ihmisiä valistettiin koirien tapakasvatuksesta ja koirakurin tärkeydestä yhteiskunnassa. Irtokoiraongelmasta on onneksi päästy ja yhdistyksen toiminta on muuttunut selvästi puhtaammin harrastustoiminnan suuntaan. Pidämme kuitenkin erittäin tärkeänä muistaa peruskoulutuksen ja tapakasvatuksen tärkeyden ja painotamme aina sitä, että yhdistykseen mukaan tullakseen ei missään tapauksessa ole tarpeen olla intohimoinen harrastaminen. Tärkeää on, että koirat omistajineen elävät tasapainoista, sujuvaa arkea ja koirat sopeutuvat nykypäivän yhteiskunnan vaatimuksiin.


Allekirjoittanut on Toijalan Seudun Koirakerholainen toisessa polvessa ja vaikka asuinkunta on vuosien varrella vaihtunut, ToiSK on edelleen minulle se "oma" kerho. Ensimmäiset kokemukseni Toijalan Seudun Koirakerhosta ovat vuodelta 1986, jolloin perheemme alkoi osallistua yhdistyksen toimintaan. Vuosien varrella monet asiat ovat muuttuneet, koirien kouluttaminen ja koeohjeen mukaiset suoritukset ovat muuttuneet ja välillä asiaa ajatellessa tuntuu, että on ollut hienoa päästä omakohtaisesti näkemään miten paljon niin yhdistystoiminta kuin koirien kouluttaminenkin ovat muuttuneet.Monet perinteet kuten lentisvartio, yhdessä tekeminen, kentälle kokoontuminen koirien rotuun ja kokoon katsomatta ovat muistoja ja käytäntöjä, joita edelleen haluan henkilökohtaisesti vaalia vaikka ajat muuttuvatkin. Jotkin perinteet, kuten seuraottelut, illanvietot ja laskiaisriehat ovat ainakin pitkälti jääneet pois. Eräs itseäni hieman harmittava seikka on ollut myös se, että koiraharrastajat ovat eriytyneet eri ryhmiin  -aikoinaan kerhojen sisällä kaikki tunsivat toisensa, nykyään eri lajeja harrastavat eivät välttämättä toisiaan tunne. Ajat muuttuvat, mutta toivottavasti hyvä henki säilyy jatkossakin ja puhalletaan yhteen hiileen koirien ja kerhon hyväksi.Pitkäaikainen puheenjohtaja vuoteen 2021 Mari-Miia Juomojaps. Kuvituskuvat ovat kerhon matkan varrelta :)